Reklamační podmínky

Reklamační podmínky a podmínky vrácení zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost originálního obalu a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 24 hodin od dodání.

Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1922 Sb. O ochraně spotřebitele.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s vyjímkou zboží pro něj na zakázku vyrobeného či na jeho žádost jakkoli upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení a drogerie.

V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o tyto položky:

a) zboží objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky

b) nekatalogové zboží

c) položky objednané ve větším množství, než jsou standardní zásoby prodávajícího

je prodávající oprávněn účtovat si manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, naskladnění).

Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena na dokladu o prodeji/koupi zboží.