Obchodní podmínky

Platební podmínky:

- Platba bankovním převodem

- standardní doba splatnosti je 14 dní

- po dohodě možnost prodloužení splatnosti faktur

- možnost souhrnné měsíční fakturace

V případě prodlení se zaplacením za odebrané zboží a služby více než 14 dní, automatický převod zákazníka na platbu v hotovosti.

- V hotovosti

- Na dobírku

 

Dodací podmínky:

Doručení zásilky

- objednávku standardního sortimentu z našeho katalogu dodáme do druhého pracovního dne od přijetí objednávky

- po dohodě lze termín dodání posunout dle Vašich požadavků

- v případě objednávky nekatalogového sortimentu, nestandardního množství či výrobku, který je uváděn „na objednávku“ s Vámi dohodneme jiný termín dodání – na toto zboží se nevztahuje 24 hodinová dodací lhůta

- doprava po celé České republice je zdarma, pokud objednávka převýší 2500,- Kč bez DPH (v Praze 2000,- Kč bez DPH). V opačném případě

účtujeme dopravné dle ceníku.

 

Ceny:

- ceny jsou základní, před odečtením individuální zákaznické slevy

- všechny ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH

- změna cen vyhrazena

 

Reklamace a vrácení zboží:

Bez předchozího nahlášení reklamace a vyplnění reklamačního protokolu nelze reklamované zboží převzít.

 

Dobropis k vrácenému zboží z reklamace je vystaven do 10-ti pracovních dnů od jeho předání pracovníkovi ATLAS Copy, spol. s r.o..

 

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží:

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do zakázkového listu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem.

Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky. Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od kupní smlouvy musí zákazník uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty.

V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o tyto položky:

a) nekatalogové položky

b) položky objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky

c) položky objednané ve větším množství, než jsou standardní zásoby prodávajícího

 

je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, zaskladnění).

V případě, že zákazník chybně objednal zboží a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše), je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad prodávajícího oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH. V případě, že bude prodávající toto zboží vracet zpět dodavateli, je oprávněn účtovat dopravné (poštovné) a manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH.

Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku , má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, faxem, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti ATLAS Copy, spol. s r.o. sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.


Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena ve faktuře u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahuje.